Termoizolator

Izolacje i termoizolacje

Izolator termiczny, termoizolator to substancja, materiał albo produkt o małej przewodności cieplnej. Dla materiałów budowlanych pracujących w temperaturach mniejszych od 100 °C za izolatory uznaje się materiały o przewodności cieplnej mniejszej od 0,1 W/(m•K). W technice wysokich temperatur nawet do 10 W/(mK).

Dobrymi izolatorami ciepła są wełna celulozowa, styropian, wełna mineralna, cienka warstwa suchego powietrza, wata szklana, próżnia, szkło, plastiki, słoma, futro, śnieg.

Z materiałów litych za izolatory ciepła uznaje się także drewno.

Izolacje i termoizolacje
Izolacja

Izolacja to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Rozróżniane są następujące izolacje: elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej termiczne (termoizolacje) – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem chroniące przed wiatrem (wiatroizolacje) – …

Izolacje i termoizolacje
Hydroizolacje

Izolacja wodochronna, hydroizolacja to zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową. Izolacje wodochronne dzielą się na: izolacje przeciwwilgociowe – chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia na dany element. Stosowane w przypadku budynków posadowionych na gruntach przepuszczalnych takich jak: żwiry i piaski powyżej …