Bramy i ogrodzenia

Ogrodzenie

Ogrodzenie to otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronne mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz …