Szalunek

Remony i renowacje

Szalowanie, nazwy potoczne: deskówka, szalówka to rodzaj formy służącej do nadawania kształtu mieszance betonowej. Jest to tymczasowa konstrukcja wykonywana z różnych asortymentów drewna lub płyt. Deskowanie stosowane jest najczęściej przy wykonywaniu konstrukcji betonowych lub żelbetowych na miejscu budowy, jest także wykorzystywane przy produkcji prefabrykatów, aczkolwiek najczęściej przy prefabrykacji stosuje się formy wykonane ze stali lub aluminium.

Szalunek to bardzo powszechna konstrukcja, która służy do wznoszenia konstrukcji betonowych i nadawania im odpowiedniego kształtu. Szalunki najczęściej używane są do podtrzymywania konstrukcji zbrojenia przy betonowaniu na przykład podczas zalewania stropu betonem czy też przy murowaniu ścian z otworami okiennymi lub drzwiowymi. Na polskich budowach można najczęściej zobaczyć szalunki zbite z desek, które po zdjęciu używane są kolejny raz do innej konstrukcji.

Coraz popularniejsze są jednak szalunki stalowe czy ze sklejki wodoodpornej, które nazywa się systemami wielokrotnego użytku. Szalunki wykorzystuje się także do zabezpieczenia wykopów. W zasadzie wyróżniamy następujące trzy rodzaje szalunków według miejsca ich użycia na budowie.

Remony i renowacje
Remont

Remont to przywrócenie wartości użytkowej obiektu maszyny, urządzenia, budynku. Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej, ale obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym. Rodzaje …

Remony i renowacje
Konserwacja

Konserwacja i restauracja zabytków to badanie, inwentaryzacja i utrzymywanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym przez jak najdłuższy czas. Dziedzina związana z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem. Rzadko stosowanym określeniem jest konserwatorstwo. Dziedzina konserwacji i restauracji zabytków posługuje się szerokim wachlarzem zabiegów, z których najczęściej stosowane są: konserwacja restauracja, rekonstrukcja, …