Schody

Podłogi i schody

Schody to element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami.

Schody w starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu.

Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, słabo oświetlone, niewygodne schody dla służby. Wymiary schodów regulują przepisy budowlane zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, zgodnie z nimi minimalne, wymagania zależą od przeznaczenia budynków (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, służba zdrowia) przeznaczenia schodów – wejścia do piwnic, na poddasze mogą zawierać mniej wygodne schody.

Części konstrukcyjne schodów:
Bieg, bieg schodowy, to nazwa szeregu stopni, połączonych ze sobą
Podesty – poziome elementy rozdzielające biegi schodowe, pozwalają na ewentualny odpoczynek, zmianę kierunku biegów, wejście do mieszkania itp. Wyróżniamy spoczniki piętrowe i międzypiętrowe.
Stopień – część pozioma to podnóżek, stopnica lub posunięcie. Część pionowa to przednóżek, podstopnica albo podniesienie.
Balustrada z poręczą lub pochwyt – elementy zapewniające bezpieczne korzystanie ze schodów, umieszczona jest wzdłuż biegów.
Dusza – wolna przestrzeń pomiędzy dwoma biegami.

W zależności od materiału schody mogą być:
drewniane
ceglane
kamienne
betonowe
żelbetowe
stalowe
z materiałów mieszanych

Poręcze schodów
Są zamontowane ze względu na bezpieczeństwo ruchu po schodach. Balustrady wykonane mogą być jako ścianki z żelbetu, kamienia, drewna, metalu lub szkła.

Podłogi i schody
Podłoga

Podłoga to element wykańczający górną część stropu; posadzka jest elementem składowym podłogi. Zapewnia izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, przenosi obciążenia równomiernie rozłożone i skupione, jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł po niej odbywać się ruch. Podłogę dzielimy na cztery warstwy: warstwa I posadzka, warstwa II jastrych, warstwa wyrównująca, …