Tarocistka z Londynu i okolic

Regulamin

Baza firm  - wbaziefirm.pl

Uwaga: to nie jest katalog stron, ani katalog ogłoszeń ! Dodajemy profil działalności firmy.

Tylko strona główna. Bez podstron

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis wbaziefirm.pl służy do zamieszczania wizytówek firm nie łamiących polskiego prawa
2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie firmom z regionu, bezpłatne publikowanie, oraz bezpłatne przeglądanie wizytówek firm za pomocą sieci Internet.
3. Zamieszczenie przez użytkownika w serwisie wizytówki, jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Do umieszczania wizytówek w serwisie uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

II. ZASADY ZAMIESZCZANIA WIZYTÓWEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Aby opublikować wizytówkę na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.
2. Zamieszczenie podstawowego wpisu jest bezpłatne. Można dodatkowo wykupić opcje takie jak: wyświetlanie wizytówki na stronie głównej i w menu, promowanie wizytówki w kategorii, wyróżnienie wizytówki na liście poprzez pogrubienie, oraz możliwość dodania większej ilości zdjęć i plików do wizytówki.
3. Opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej w Cenniku Usług ustalonym przez Serwis.
4. Ceny dostępne są na podstronie cennik, oraz po dodaniu wpisu.
5. Opłaty za opcje dodatkowe dokonuje się poprzez wpłatę środków bezpośrednio na konto właściciela serwisu wbaziefirm.pl
6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami.
7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść wpisów, zawartość linków podanych w treści wpisu, ani ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
8. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
9. Serwis wbaziefirm.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych wpisów i reklam, ani za wiarygodność danych zamieszczanych przez użytkowników.
10. Wszelkie treści i materiały użytkownik publikuje na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie.
11. Odpowiedzialność za treść wpisu i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor wizytówki lub pełnomocnik.
12. Zabrania się dodawania wpisów zawierających treści obraźliwe, pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
13. Treść wpisu należy wpisać w odpowiednie pola formularza. Pola oznaczone * (gwiazdka) należy wypełnić obowiązkowo. Wypełnienie pozostałych jest dobrowolne.
13a.Każdy wpis może być dodany do jednej kategorii lub podkategorii.
13b.W tytule wpisu zabrania się wstawiania dopisków typu: TANIO!, SUPER CENA!, OKAZJA! Etc.
13c.W tytule zabrania się wstawiania wykrzykników.
13d.Używanie CAPS LOCK (wielkich liter) w tytule, oraz w treści wpisu - jest zabronione. Wyjątkiem są tu nazwy własne.
13e.Wstawianie treści wpisu w całości większą czcionką jest zabronione.
13f. Wstawianie samych linków/ odnośników do innych stron jest zabronione/
13g.Wstawianie w treści wizytówki wielokrotnych powtórzeń wykrzykników jest zabronione.
13h.Maksymalna długość tytułu to: 50 znaków bez spacji.
13i. Minimalna długość wpisów to: 300 znaków bez spacji.
14. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji wpisanych treści w szczególności do dodawania spacji w długich ciągach literowych
15. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie.
16. Serwis wbaziefirm.pl ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania wpisu, w którego treści były zawarte.
17. Serwis wbaziefirm.pl nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne, błędy, utratę danych, ani za niedostępność Serwisu spowodowane wadliwym działaniem hostingu lub działaniem siły wyższej.
18. Serwis wbaziefirm.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez podmioty trzecie Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego wpisu (w tym podane numery telefonów, lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię wpisu, nawet po usunięciu go z serwisu.
b) umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Serwisowi wbaziefirm.pl na adres e-mail:
2. Reklamacja powinna zawierać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim, oraz identyfikację jako Klienta,
- dane wpisu umożliwiające jego identyfikację (numer wpisu lub link)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Serwis wbaziefirm.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Serwisu wbaziefirm.pl przez podmioty, za które Serwis wbaziefirm.pl nie ponosi odpowiedzialności, Serwis wbaziefirm.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zabrania się powielania i kopiowania treści z Serwisu.
2. Serwis wbaziefirm.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji treści. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.
3. Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronach serwisu nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane.
4. Serwis wbaziefirm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania go na stronie serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-03-2017r.

 

Powrót do strony głównej