Ogrzewanie

Ogrzewanie

Ogrzewanie to proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury.

Ogrzewanie jest szeroko rozumianym pojęciem, związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych, zależnie od charakteru pomieszczenia i z uwzględnieniem zmian potrzeb klimatycznych w różnych okresach.

Centralne ogrzewanie:
Centralne ogrzewanie – system doprowadzania ciepła (gorącą wodę, parę wodną lub gorące powietrze do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń budynku z centralnego punktu wytwarzania.

Do centralnych źródeł ogrzewania zalicza się: kotłownie w budynkach indywidualnych, elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie osiedlowe lub kotłownie lokalne w budynkach wielomieszkaniowych.

Rodzaje grzejników
Grzejniki gazowe

Czerpią energię z gazu. Stosowane są rzadko.
Wady i zalety:
Znikome zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz budynku.
Dosyć wysoki koszt ogrzewania (ale niższy niż elektryczne).
Konieczność zapewnienia ciągu kominowego spalinowego.
Wysoki komfort użytkowania.
Możliwość szybkiego włączenia lub wyłączenia o dowolnej porze.

Grzejniki gazowe metalowe

Wady i zalety:
Silne nagrzewanie się powierzchni grzejnika.
Szybkie stygnięcie po zgaszeniu gazu.
Szybkie nagrzewanie się pomieszczeń.
Nierówna temperatura w pomieszczeniu (przy grzejniku upał, z dala – chłód).

Grzejniki gazowe akumulacyjne
Może to być piec kaflowy, wyposażony w palnik gazowy zamiast spalania węgla. Istnieją także grzejniki żeliwne wyposażone w cegłę szamotową, która zapewnia właściwości akumulacyjne.

Wady i zalety:
Powolne nagrzewanie się pomieszczeń.
Równomierna temperatura w pomieszczeniu.
Długie utrzymywanie ciepła.

Grzejniki konwekcyjne
Grzejniki konwekcyjne ogrzewają pomieszczenie w wyniku przepływu masy powietrza wewnątrz radiatora grzejnika, w wyniku czego następuje jego ogrzanie. Przepływ może być grawitacyjny (wówczas powietrze przepływa w sposób naturalny, co wynika z różnicy gęstości powietrza spowodowanej różnicą jego temperatury) lub wymuszony (przepływ powietrza wymusza wentylator). Grzejniki zasilane są prądem elektrycznym lub wodą. Woda dostarczana jest instalacją centralnego ogrzewania (CO).

Wady i zalety:
„mieszanie” powietrza w pomieszczeniu
relatywnie średnia prędkość nagrzewania pomieszczenia
łatwość regulacji temperatury
stabilność w utrzymaniu temperatury w pomieszczeniu
mniejsza powierzchnia grzejnika w stosunku do grzejników radiacyjnych
(wada) większe nierównomierności w ogrzewaniu powietrza, ciepłe powietrze unosi się do góry

Grzejniki radiatorowe
Grzejniki radiatorowe są obecnie wypierane przez grzejniki konwekcyjne. Powietrze przepływa na zewnątrz radiatora. Radiator ma rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną, wykonywaną przez wyprofilowanie, wytłoczenie lub przyspawanie pasów blachy do rury w której płynie czynnik grzejący.

Wady i zalety, porównanie z konwekcyjnymi:
zajmują większą powierzchnię ściany
pomieszczenie jest ogrzane równomierniej
łatwiej uzyskać wyższe temperatury w dolnej części pomieszczenia
słabo wymuszają obieg powietrza w pomieszczeniu
większa część ciepła jest odprowadzana przez promieniowanie cieplne