Ogrodzenie

Bramy i ogrodzenia

Ogrodzenie to otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronne mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu.

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje ogrodzeń:
Balustrada – ażurowe lub pełne zabezpieczenie schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp.
Boma – konstrukcja stawianej wokół obozowiska lub wioski w Afryce w celu ochrony przed zwierzętami.
Ogrodzenie balustradowe – w bazylikach wczesnochrześcijańskich niskie balustrady kamienne albo kraty.
Drut ostrzowy – jest to ogrodzenie typu agresywnego, tzn. powodujące straty u osoby je forsującej.
Elektryczny pastuch – płot elektryczny ogradzający pastwisko.
Fosa – rów forteczny – w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
Gadara – w języku hebrajskim ogrodzenie lub granica.
Galeryjka – ogrodzenie składające się ze złączonych poprzeczką licznych prętów lub kolumn.
Korral – ogrodzenie z kolczastych i ciernistych gałęzi dla pomieszczenia bydła i jego ochrony przed drapieżnikami.
Kojec – ogrodzenie tworzące małemu dziecku bezpieczną przestrzeń do zabawy.
Mury miejskie – historyczne fortyfikacje otaczające dawniej miasta, chroniąc je przed atakami z zewnątrz.
Mur obronny – podstawowa część każdej murowanej fortyfikacji.
Palisada – ogrodzenie z drewnianych, ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim.
Płot – typ ogrodzenia odgradzającego prywatną posesję, budynki instytucji publicznych lub zakład pracy.
Zagroda – ogrodzenie, wewnątrz którego chroni się zwierzęta.
Żywopłot – gęsto posadzone drzewa lub krzewy, zazwyczaj przycinane z boków oraz od góry i tworzące ogrodzenie.

Bramy i ogrodzenia
Brama

Brama to główne wejście lub wjazd na teren zamknięty, otwór, najczęściej zamykany, umieszczony w określonej budowli (ogrodzeniu, murze, budynku) ujęty w obudowę konstrukcyjno-architektoniczną. Ze względu na funkcję można rozróżnić następujące bramy: warowne – jako element stałych umocnień obronnych, fortyfikacji (np. zamku, twierdzy, murów obronnych). Były stosowana od starożytności do XIX …

Bramy i ogrodzenia
Furtka

Furtka lub furta to wąskie przejście w ogrodzeniu zamykane najczęściej drzwiczkami. Często stawiana w pobliżu bramy albo w samej bramie. Również wąskie przejście w murach (fortyfikacjach). Umożliwia ruch pieszy (bez otwierania bramy). Furta w klasztorze to także wejście, strzeżone przez zakonników (furtiana lub furtiankę), przeznaczone do komunikacji klasztoru ze światem …