Materiał budowlany

Materiały budowlane

Materiał budowlany to substancje stosowane do budowy, naprawy i konserwacji budowli.

Aby materiały budowlane spełniały swoją rolę, muszą posiadać odpowiednie właściwości fizyczne, fizykochemiczne, mechaniczne i chemiczne. Cechy te określane są parametrami technicznymi i badane przed dopuszczeniem materiałów na rynek.

Materiały podlegają kontroli podczas produkcji i odbioru na budowie w zakresie możliwym do sprawdzenia: np. wymiary dostarczonych wyrobów, data przydatności do stosowania np. cementu itp. Ponadto prowadzi się kontrolę laboratoryjną dla każdej partii dostarczanych materiałów. Ilość i zakres badań określają normy państwowe.

Stosowanie materiałów odpowiedniej jakości jest jednym z warunków wykonania trwałego budynku lub budowli. Znajomość cech materiałów pozwala przewidzieć zachowanie samego materiału i wybudowanego obiektu podczas zmiennych warunków atmosferycznych oraz w przypadku pożaru.

Podział materiałów budowlanych można przeprowadzić na kilka sposobów takich jak:

w zależności od przeznaczenia na: konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne.
według rodzaju tworzywa: materiały kamienne, silikatowe, ceramiczne, betony, drewno, metale, tworzywa sztuczne itp.
w zależności od zastosowania do wykonania elementów budynku: ścienne, stropowe, dachowe itp.