Izolacja

Izolacje i termoizolacje

Izolacja to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.

Rozróżniane są następujące izolacje:

elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej
termiczne (termoizolacje) – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem
chroniące przed wiatrem (wiatroizolacje) – chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną przewiewem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, wywiewaniem cząstek ociepliny oraz osiadaniem w niej kurzu
akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.
chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska. Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniane są środowiska agresywne:
gazowe – gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska
ciekłe – działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.
stałe – materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.

Izolacje i termoizolacje
Termoizolator

Izolator termiczny, termoizolator to substancja, materiał albo produkt o małej przewodności cieplnej. Dla materiałów budowlanych pracujących w temperaturach mniejszych od 100 °C za izolatory uznaje się materiały o przewodności cieplnej mniejszej od 0,1 W/(m•K). W technice wysokich temperatur nawet do 10 W/(mK). Dobrymi izolatorami ciepła są wełna celulozowa, styropian, wełna …

Izolacje i termoizolacje
Hydroizolacje

Izolacja wodochronna, hydroizolacja to zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową. Izolacje wodochronne dzielą się na: izolacje przeciwwilgociowe – chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia na dany element. Stosowane w przypadku budynków posadowionych na gruntach przepuszczalnych takich jak: żwiry i piaski powyżej …