Elektryk

Elektryka

Elektryk to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Umiejętności:

Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych;
Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
Instalowanie i uruchamianie maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy;
Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i linii kablowych;
Przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki;
Wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

Elektrykiem może zostać osoba, która ukończyła:

szkołę zawodową;
szkołę ponadpodstawową
studia wyższe np. politechnikę
kwalifikacyjny kurs zawodowy
lub zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych