Drzwi

Okna i drzwi

Drzwi to ruchoma przegroda pionowa, element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu.

Drzwi stosowane w budynkach zamykają otwory służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Tego rodzaju drzwi występują w wielu odmianach, różniących się kształtem, konstrukcją i sposobem otwierania.

Element ruchomy drzwi to skrzydło, a nieruchome obramowanie otworu to ościeżnica. Uchwyt, który służy do otwierania i zamykania drzwi to klamka.

Typy drzwi ze względu na liczbę skrzydeł i sposób ich mocowania:
wejściowe wewnętrzne;
wejściowe zewnętrzne;
zawiasowe (prawe lub lewe);
jednoskrzydłowe;
dwuskrzydłowe;
wahadłowe;
obrotowe;
przesuwne;
składane;
harmonijkowe;
odstawiane na zewnątrz;
odstawiane do wewnątrz;
odskokowo-przesuwne;
rolowane;
odchylane.
Irysowe

Ze względu na położenie w budynku, drzwi dzielą się na:
wewnętrzne – umieszczone w ścianach pomiędzy pomieszczeniami;
zewnętrzne – znajdujące się w ścianie zewnętrznej i będące wejściem do budynku.

Ze względu na położenie zawiasów / kierunek otwierania:
prawe – gdy patrząc od strony w którą się otwierają (do siebie, ciągnąc), zawiasy znajdują się po prawej stronie;
lewe – gdy patrząc od strony w którą się otwierają (do siebie, ciągnąc), zawiasy znajdują się po lewej stronie.

Drzwi w budynkach mogą pełnić wiele różnych funkcji:
zamknięcie pomieszczenia, w tym zabezpieczenie przed włamaniem;
ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych i hałasem;
przegroda przeciwpożarowa;
funkcja reprezentacyjna, dekoracja elewacji budynku;
nasłonecznienie pomieszczenia, w przypadku drzwi przeszklonych;
zapewnienie warunków ewakuacji, zwłaszcza w budynkach przeznaczonych do przebywania wielu osób.

Okna i drzwi
Okno

Okno to element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia lub przewietrzania pomieszczeń. Elementami, z których składa się okno, są: rama zamontowana w ścianie, tzw. ościeżnica skrzydło okienne – część ruchoma mocowana do ramy za pomocą zawiasów. W zależności od ilości skrzydeł okna nazywamy jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi …

Okna i drzwi
Stolarz

Stolarz to rzemieślnik wykonujący z drewna meble i przedmioty codziennego użytku. Typowe prace stolarskie obróbka skrawaniem (ręczna i mechaniczna) drewna wykonywanie, montaż, remontowanie i modernizacja stolarki budowlanej i otworowej wytwarzanie mebli i ich remont. Stolarz a cieśla Niejednokrotnie zawody cieśli oraz stolarza są mylone. Mimo że przedmiotem obu jest praca …