Urzędy i instytucje

Urząd

Urząd to zespół osób i środków (finansowych, rzeczowych) zapewniających realizację zadań organów państwowych i samorządowych. W prawie administracyjnym występuje w trzech znaczeniach: jako zwyczajowa nazwa zespołu kompetencji np. urząd prezydenta, urząd wojewody, urząd burmistrza, jako element nazwy organu administracji publicznej np. Prezes Urzędu Patentowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego, jako aparat pomocniczy …

Urzędy i instytucje

Kategorie firm różnych branż

Przedsiębiorca to w potocznym ujęciu to osoba podejmująca się przedsięwzięcia dla celów zarobkowych. W polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy. Funkcjonujące definicje sprowadza się do tego, że przedsiębiorcą jest podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową). W rozumieniu prawnym „przedsiębiorca” najczęściej nie jest synonimem …