Okna i drzwi

Okno

Okno to element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia lub przewietrzania pomieszczeń. Elementami, z których składa się okno, są: rama zamontowana w ścianie, tzw. ościeżnica skrzydło okienne – część ruchoma mocowana do ramy za pomocą zawiasów. W zależności od ilości skrzydeł okna nazywamy jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi …

Okna i drzwi

Drzwi

Drzwi to ruchoma przegroda pionowa, element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu. Drzwi stosowane w budynkach zamykają otwory służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Tego rodzaju drzwi występują w wielu odmianach, różniących się kształtem, konstrukcją i sposobem otwierania. Element ruchomy …

Okna i drzwi

Stolarz

Stolarz to rzemieślnik wykonujący z drewna meble i przedmioty codziennego użytku. Typowe prace stolarskie obróbka skrawaniem (ręczna i mechaniczna) drewna wykonywanie, montaż, remontowanie i modernizacja stolarki budowlanej i otworowej wytwarzanie mebli i ich remont. Stolarz a cieśla Niejednokrotnie zawody cieśli oraz stolarza są mylone. Mimo że przedmiotem obu jest praca …

Organizacja budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy to z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy też nadbudową. Kierowanie pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa jest uznawane za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania …

Podłogi i schody

Podłoga

Podłoga to element wykańczający górną część stropu; posadzka jest elementem składowym podłogi. Zapewnia izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, przenosi obciążenia równomiernie rozłożone i skupione, jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł po niej odbywać się ruch. Podłogę dzielimy na cztery warstwy: warstwa I posadzka, warstwa II jastrych, warstwa wyrównująca, …

Podłogi i schody

Schody

Schody to element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Schody w starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu. Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, …

Remony i renowacje

Remont

Remont to przywrócenie wartości użytkowej obiektu maszyny, urządzenia, budynku. Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej, ale obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym. Rodzaje …

Remony i renowacje

Konserwacja

Konserwacja i restauracja zabytków to badanie, inwentaryzacja i utrzymywanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym przez jak najdłuższy czas. Dziedzina związana z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem. Rzadko stosowanym określeniem jest konserwatorstwo. Dziedzina konserwacji i restauracji zabytków posługuje się szerokim wachlarzem zabiegów, z których najczęściej stosowane są: konserwacja restauracja, rekonstrukcja, …