Hydraulika

Hydraulik

Hydraulik to zawód związany z montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Hydraulika Hydraulika to nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę. Hydraulika zajmuje się m.in. przepływem płynów w rurach, rzekach i …

Izolacje i termoizolacje

Izolacja

Izolacja to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Rozróżniane są następujące izolacje: elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej termiczne (termoizolacje) – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem chroniące przed wiatrem (wiatroizolacje) – …

Izolacje i termoizolacje

Termoizolator

Izolator termiczny, termoizolator to substancja, materiał albo produkt o małej przewodności cieplnej. Dla materiałów budowlanych pracujących w temperaturach mniejszych od 100 °C za izolatory uznaje się materiały o przewodności cieplnej mniejszej od 0,1 W/(m•K). W technice wysokich temperatur nawet do 10 W/(mK). Dobrymi izolatorami ciepła są wełna celulozowa, styropian, wełna …

Izolacje i termoizolacje

Hydroizolacje

Izolacja wodochronna, hydroizolacja to zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową. Izolacje wodochronne dzielą się na: izolacje przeciwwilgociowe – chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia na dany element. Stosowane w przypadku budynków posadowionych na gruntach przepuszczalnych takich jak: żwiry i piaski powyżej …

Materiały budowlane

Materiał budowlany

Materiał budowlany to substancje stosowane do budowy, naprawy i konserwacji budowli. Aby materiały budowlane spełniały swoją rolę, muszą posiadać odpowiednie właściwości fizyczne, fizykochemiczne, mechaniczne i chemiczne. Cechy te określane są parametrami technicznymi i badane przed dopuszczeniem materiałów na rynek. Materiały podlegają kontroli podczas produkcji i odbioru na budowie w zakresie …

Narzędzia i maszyny

Narzędzie

Narzędzie to przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać samymi rękoma, lub ułatwia to, co może wykonać sam. Jednym z kryteriów …

Narzędzia i maszyny

Maszyna

Maszyna to w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne. Można wyróżnić: maszyny zasileniowe – jeśli przekształcane jest głównie zasilenie (energia), choć …

Ogrzewanie

Ogrzewanie

Ogrzewanie to proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Ogrzewanie jest szeroko rozumianym pojęciem, związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych, zależnie od charakteru pomieszczenia i z uwzględnieniem zmian potrzeb klimatycznych w różnych okresach. Centralne ogrzewanie: Centralne ogrzewanie – system doprowadzania ciepła (gorącą wodę, …