Bramy i ogrodzenia

Brama

Brama to główne wejście lub wjazd na teren zamknięty, otwór, najczęściej zamykany, umieszczony w określonej budowli (ogrodzeniu, murze, budynku) ujęty w obudowę konstrukcyjno-architektoniczną. Ze względu na funkcję można rozróżnić następujące bramy: warowne – jako element stałych umocnień obronnych, fortyfikacji (np. zamku, twierdzy, murów obronnych). Były stosowana od starożytności do XIX …

Bramy i ogrodzenia

Furtka

Furtka lub furta to wąskie przejście w ogrodzeniu zamykane najczęściej drzwiczkami. Często stawiana w pobliżu bramy albo w samej bramie. Również wąskie przejście w murach (fortyfikacjach). Umożliwia ruch pieszy (bez otwierania bramy). Furta w klasztorze to także wejście, strzeżone przez zakonników (furtiana lub furtiankę), przeznaczone do komunikacji klasztoru ze światem …

Bramy i ogrodzenia

Ogrodzenie

Ogrodzenie to otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronne mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz …

Chemia budowlana

Zaprawa

Zaprawa to mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stan stały. Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących ścianę z murem itp. w jedną całość, wypełnienia spoin, …

Cięcie i wiercenie

Cięcie

Cięcie to jest operacją rozdzielania materiału. Cięcie może być wykonane poprzez usunięcie części materiału metodą obróbki ubytkowej lub bez jego usuwania metodą obróbki plastycznej. Rodzaje cięcia obróbka plastyczna – rozdzielenie materiału następuje poprzez wytworzenia takiego stanu naprężenia w żądanym miejscu, aby nastąpiło pęknięcie obrabianego przedmiotu. cięcie dwoma krawędziami tnącymi – …

Cięcie i wiercenie

Wiercenie

Wiercenie to skrawanie w pełnym materiale za pomocą narzędzia zwanego wiertłem, w wyniku którego otrzymujemy otwór o przekroju najczęściej kołowym. Przy zastosowaniu specjalnych wierteł metodą wiercenia wtórnego możliwe jest uzyskanie otworu wielokątnego. Wiercenie wykonywane jest najczęściej na wiertarkach stacjonarnych lub wiertarkach przenośnych, najczęściej ręcznych. Wiercenie odbywa się, jeżeli wiertło się …

Deweloperzy

Deweloper

Deweloper budowlany to inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Zwyczajowo deweloper kupuje nieruchomość, nadzoruje pełny proces inwestycyjny od fazy projektowania do zakończenia budowy (również rozbudowy lub renowacji), aż po jej sprzedaż bądź …

Elektryka

Elektryk

Elektryk to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Umiejętności: Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych; Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; Instalowanie i uruchamianie maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy; Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń …