Organizacja budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy to z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy też nadbudową. Kierowanie pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa jest uznawane za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania …