Ogrzewanie

Ogrzewanie

Ogrzewanie to proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Ogrzewanie jest szeroko rozumianym pojęciem, związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych, zależnie od charakteru pomieszczenia i z uwzględnieniem zmian potrzeb klimatycznych w różnych okresach. Centralne ogrzewanie: Centralne ogrzewanie – system doprowadzania ciepła (gorącą wodę, …