Materiały budowlane

Materiał budowlany

Materiał budowlany to substancje stosowane do budowy, naprawy i konserwacji budowli. Aby materiały budowlane spełniały swoją rolę, muszą posiadać odpowiednie właściwości fizyczne, fizykochemiczne, mechaniczne i chemiczne. Cechy te określane są parametrami technicznymi i badane przed dopuszczeniem materiałów na rynek. Materiały podlegają kontroli podczas produkcji i odbioru na budowie w zakresie …