Hydraulika

Hydraulik

Hydraulik to zawód związany z montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Hydraulika Hydraulika to nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę. Hydraulika zajmuje się m.in. przepływem płynów w rurach, rzekach i …