Biura projektowe

Biuro projektów

Biuro projektów jest to jednostka mająca na celu wspieranie zarządzania projektami w organizacji. Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia organizacji jako całości poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, zapewnienie sprawnego …