Brodzik

Baseny i fontanny

Brodzik to płytki basen dla dzieci. Brodziki mają najczęściej głębokość od 20 do 40 cm i są przeznaczone głównie dla dzieci od 6 miesięcy do 6 lat.

W Polsce zarządzający obszarem wodnym jest zobowiązany do wydzielenia brodzika dla dzieci jeśli niecki basenowe mają łączną powierzchnię przekraczającą 100 m² i głębokość ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokość powyżej 1,2 m.

Słowo „brodzik” jest również używane w odniesieniu do innych niewielkich zbiorników z wodą, takich jak element kabiny prysznicowej służący do zbierania wody z natrysku czy zagłębienie do obmycia nóg przed wejściem na basen.

Baseny i fontanny
Baseny

Pływalnia to kryty lub odkryty obiekt wyposażony w przynajmniej jedną nieckę basenową (basen) z trwałym brzegiem i dnem, z systemem uzdatniania wody, oraz zaplecze sanitarne, szatnie i natryski. Pływalnie można podzielić na obiekty kryte i odkryte. Z uwagi na rodzaj niecki pływalnie można podzielić na: pływalnie sportowe – z prostokątnymi …

Baseny i fontanny
Fontanna

Fontanna to urządzenie wodne, najczęściej ozdobne, wyrzucające pod ciśnieniem wodę z dysz lub dyszy. Jest jednym z elementów tzw. małej architektury. Jedna z konstrukcji składa się z basenu z przelewem i trzonu z dyszą. Do trzonu doprowadzona jest pod ciśnieniem woda, która tryska z jednej lub kilku dysz. Opadająca woda …