Biuro projektów

Biura projektowe

Biuro projektów jest to jednostka mająca na celu wspieranie zarządzania projektami w organizacji.
Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia organizacji jako całości poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, zapewnienie sprawnego obiegu informacji, doskonalenie i rozwój pracowników i kierowników oraz zarządzanie wiedzą projektową.

W zależności od organizacji i przyjętej terminologii biuro projektów może być określane jako;

biuro zarządzania projektami
biuro programów i projektów
centrum zarządzania projektami
biuro wsparcia projektów
centrum doskonalenia
grupa zarządzania projektami

Funkcje biura projektów

Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów przez nią realizowanych jednak do najczęściej występujących zaliczyć można:

Administracyjne wsparcie projektów
Zarządzanie dokumentacją projektu
Prowadzenie informatorium projektu
Zarządzanie podwykonawcami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach
Dobór pracowników do projektu
Rozwój pracowników
Szkolenia z zakresu zarządzania projektami
Konsultacje i doradztwo
Kontrola przebiegu projektu
Identyfikowanie i ocena ryzyka
Raportowanie
Monitorowanie postępu prac
Audyty jakości
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie portfelem projektów
Rozwój zarządzania projektami w organizacji
Standaryzacja zarządzania projektami
Opracowywanie i rozwój metodyki firmowej